Szamba betonowe busko-zdrój również jako oczyszczalnia

Szamba betonowe busko-zdrój również jako oczyszczalnia

Szambo betonowe musi być umieszczone w planie budowy budynku. Może nie być tylko, pod warunkiem, że jest możliwość podłączenia się do sieci miejskiej lub są spełnione określone warunki środowiskowe. Jeśli zatem lokalizacja szamba znajdowała się na planie budynku dołączonym do pozwolenia na budowę, nie trzeba załatwiać żadnych  formalności związanych z wybudowaniem zasobnika.

Kiedy zbiornika takiego jak szamba betonowe Busko-Zdrój nie było w planie, to tryb postępowania jest inny.  Na 30 dni przed rozpoczęciem budowy należy zamiar wybudowania szamba zgłosić w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, można przystąpić do budowy.

Zdecydowanie bardziej skomplikowana kwestia jest z przydomową oczyszczalnią ścieków. Przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy zgłosić plan oczyszczalni oraz projekt budynku z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni do urzędu, dokładnie tak samo jak w przypadku szamba. Jednak na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni obowiązkowo musimy powiadomić swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłaszamy oczywiście pisemnie w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia można rozpocząć korzystanie z instalacji oczyszczania ścieków.

szamba betonowe busko-zdrójKluczową wartością przydomowej oczyszczalni jest to, że nie wymaga ona ciągłej kontroli. Nie musimy się także martwić o częste sprawdzanie poziomu wypełnienia i konieczności wybierania fekaliów. Należałoby jednak wiedzieć, że należy zabezpieczająco wybrać nagromadzony osad średnio raz w roku.

Objętość osadnika uzależniona jest od liczby użytkowników w gospodarstwie domowym. Zbiornik musi być na tyle duży, aby nagromadzone ścieki przebywały w nim ok. 10-14 dni. Proste wyliczenia wykazują, że dzienne zużycie wody przez jedną osobę wynosi ok. 200l. A więc pięcioosobowa rodzina będzie zużywać ok. 1000l wody dziennie.

Pomimo, że oczyszczalnia nie jest widoczna z zewnątrz, mamy możliwość ciągłej kontroli jej pracy dzięki otworom rewizyjnym. Każdy otwór posiada specjalną nadbudowę, której długość uzależniona jest od głębokości na jakiej zamontowany jest zbiornik. Nadbudowa zamykana jest od góry specjalną klapą.

Okazuje się, że mimo wielu zalet przydomowe oczyszczalnie mają też wady. Jedną z nich jest wymagana wielkość terenu. Na budowę oczyszczalni drenażowej musimy przeznaczyć ok. 70-80 m2. Wielkości te nie dotyczą natomiast oczyszczalni z osadem czynnym, na których montaż potrzebujemy tylko ok. 8 m2 . Również obszar, na którym ułożony jest drenaż można użytkować w ograniczony sposób. Związane jest to z wymogiem zachowania odpowiednich odległości od obiektów znajdujących się na naszej posesji, dużym obciążeniem (np. ruch pojazdów), a także z roślinami jakie chcielibyśmy sadzić (gatunki o mocno rozwiniętym systemie korzeniowym).

W głównej mierze miejsca zajmowane przez drenaż porośnięte są trawą. Pozytywnym „skutkiem ubocznym” działania oczyszczalni jest nawadnianie terenu przez nitki drenażowe. Dlatego też w miejscach tych roślinność jest bardzo bujna i nie wymaga dodatkowego podlewania.

Advertisements
Szamba betonowe Kępno w EKO budownictwie

Szamba betonowe Kępno w EKO budownictwie

Czy szamba ekologiczne  zasługują na uwagę?

Mamy pewność, że tak. Cena szamba ekologicznego jest niewiele wyższa od kosztów zbudowania zbiorników tradycyjnych. Poprzez zakup szczelnego zbiornika zyskujemy pełną ochronę przed zanieczyszczeniami ze ścieków. No i oszczędzamy czas potrzebny do montażu. Miejmy na uwadze też, że budowa szamba tradycyjnego trwa do 2 tygodni. Z kolei montaż gotowego zbiornika ekologicznego to zaledwie 1 dzień.

Kategorie szamb ekologicznych

W ofertach handlowych wyszukamy dwa rodzaje szamb ekologicznych:

Szamba z betonu tj. szamba betonowe Kępno – gotowe szamba z betonu są zdecydowanie bardziej szczelne niż ich odpowiedniki powstające na miejscu budowy. Prefabrykaty przeważnie wykonuje się z betonu B20, B40 oraz preparatów zmniejszających nasiąkliwość. Zbiornik zapewnia całkowitą szczelność i jest odporny na procesy zachodzące w ściekach. W ofertach handlowych znajdziemy zarówno zbiorniki jednokomorowe, dwukomorowe jak i modułowe (pojedyncze komory mogą być ze sobą łączone).  Standardowa pojemność takich zbiorników to 6 – 12 m3 (takie pojemności nadają się do użytku przez kilkuosobową rodzinę).

Produkty z tworzywa sztucznego – najczęściej o przekroju koła z pofałdowanymi ścianami (w celu zwiększenia wytrzymałości). Nowoczesne zbiorniki z tworzyw sztucznych odznaczają się pełną szczelnością, żywotnością i odpornością na działanie zmiennych temperatur oraz nacisków podłoża. Ich znaczną zaletą jest niewielka masa gotowego zbiornika. Plastikowe szamba są łatwe w transporcie, a ich montaż z reguły nie przysparza większego problemu. Jednak zbiornik z tworzywa sztucznego powinien być odpowiednio zakotwiczony w gruncie. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko jego wysadzania. Zakup tego typu produktu jest bardzo wskazany w przypadku, gdy na terenie posesji znajduje się studnia z wodą pitną.

szamba betonowe kępnoNiektóre szamba ekologiczne są tylko nieznacznie tańsze od przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego warto zastanowić się nad opłacalnością tego zakupu. Wybór powinien być uzależniony od warunków wodno-gruntowych. Przydomowa oczyszczalnia wymaga wyodrębnienia przestrzeni na osadnik gnilny oraz pole infiltracyjne. Zatem jeśli dysponujemy niewielką działką, to kupno szamba ekologicznego będzie jedynym rozsądniejszym rozwiązaniem.

W szambo ekologiczne warto także zainwestować w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a gleba nieprzepuszczalna. W tym wypadku budowa przydomowej oczyszczalni ścieków byłaby nieopłacalna ze względu na niewielką wydajność oczyszczania.

Jednym z najistotniejszych plusów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są  znacznie mniejsze koszty eksploatacji. Taka instalacja wymaga jednego/dwóch wywozów osadu rocznie. Koszt wynajęcia pojazdu asenizacyjnego wyniesie od 200 do 400 zł na rok. Opróżnianie zbiorników zamkniętych wykonujemy co ok. 3 tygodnie. W skali roku daje to 17 wywozów. Zatem łączny koszt eksploatacji szamba ekologicznego oscyluje wokół 1 700 – 2 400 zł.

Szamba betonowe Serock – jak wykorzystują je rolnicy.

Szamba betonowe Serock – jak wykorzystują je rolnicy.

Rolnik prowadzący hodowlę zwierząt powinien zainwestować w dobry pojemnik na gnojownicę oraz gnojówkę. Wybór zbiornika takiego jak szamba betonowe Serock, zależeć powinien przede wszystkim od posiadanego gatunku zwierząt, systemu chowu, intensywności produkcji, obsady zwierząt, warunków lokalizacyjnych i możliwości rozwoju gospodarstwa. Prawidłowo przechowywane odchody zwierzęce są wykorzystywane jako naturalne nawozy. Nieodpowiednio dostosowany pojemnik do ilości chowu zwierząt oraz jego nieszczelność prowadzi do zanieczyszczenia gleby azotami, dlatego prawidłowo jest aby dokładnie obliczyć z zapasem potrzebną wielkość zbiornika, tak aby, nie trzeba było dobudowywać kolejnego do momentu wywozu gnojownicy na pola.

szamba betonowe serockBudowa takiego zbiornika związana jest z nakładem finansowym i wiadomo, że warto zainwestować raz, a dobrze. Trzeba również pamiętać, że gabaryty i jakość zbiorników na płynne odchody na hodowlach zwierząt gospodarskich jest uregulowana odgórnie przepisami prawa co do umiejscowienia. Muszą zostać utrzymane odległości od studni, linii brzegów, cieków i zbiorników, od okiennic i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na gruntach sąsiednich, od magazynów środków spożywczych, a także zabudowań przetwórstwa rolno-spożywczego od granicy działki sąsiedniej, od budynków magazynowych ogólnych, od silosów na zboże, paszę lub kiszonkę. Parametry odległości, są różne w zależności od tego czy zbiornik będzie zamknięty czy otwarty dotyczy również to płyt obornikowych. Każdy z nich powinien cechować się wysoką szczelnością jak również powinien być niewrażliwy na warunki zewnętrzne.

Wyróżniamy szamba betonowe zamknięte, otwarte, podziemne, naziemne i częściowo zagłębione. Zazwyczaj wymieniane wady oraz zalety tego rodzaju zbiorników to: przy zbiornikach podziemnych dodatkowo trzeba ponieść koszt, aby obniżyć poziom wód gruntowych na czas montażu zbiornika, bark możliwości zmiany umiejscowienia zbiornika, przykrycie większych zbiorników podwyższa koszty zakupu. Do o zalet zaliczono między innymi możliwość stosowania grawitacyjnego spływu odchodów, jak również możliwość wykorzystania powierzchni nad przykrytym zbiornikiem. Przy zbiornikach naziemnych na gnojownicę jako główne zalety wymieniono przede wszystkim możliwość usytuowania z dala od budynku inwentarskiego, niezbyt wysoki koszt wykonania oraz przy niektórych typach zbiorników możliwość rozebrania i zamontowania w innym miejscu. Przy zbiornikach częściowo zagłębionych jako główną zaletę wymieniono osadzenie zbiornika powyżej poziomu wód gruntowych.

Szamba betonowe Garwolin – organizacja wywozu zawartości.

Szamba betonowe Garwolin – organizacja wywozu zawartości.

Zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba betonowe Garwolin, to nie rzadko jedyny sposób pozbywania się cieszy z mieszkań. W szczególności na terenach wiejskich i podmiejskich, gdy w pobliżu działki nie ma sieci kanalizacyjnej lub inwestorzy – z różnych powodów – nie chcą lub nie mogą zrobić na swojej działce przydomowej oczyszczalni.

Atutem stosowanych obecnie szamb betonowych jest fakt, że są szczelne, dzięki czemu ścieki z gospodarstw domowych nie zanieczyszczają okolicznych wód gruntowych. Jest to więc dobrodziejstwo przede wszystkim dla środowiska naturalnego, bo oznacza, że właściciel domu nie może liczyć, że część jego ścieków przecieknie do gruntu.

Częstość zamawiania wozu asenizacyjnego, zwanego popularnie szambiarką albo szambowozem, zależy oczywiście od ilości wody zużywanej codziennie przez domowników, ale każda jego wizyta to koszt od 120 do 180 i więcej złotych za 10 m³ odebranych ścieków.

ORGANIZACJA ODBIORU ŚCIEKÓW

Warto doglądać poziom napełnienia pojemnika, by mieć świadomość na jaki dzień zamówić odbiór ścieków. Normalny, ale i najmniej dogodny sposób to zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy i zaglądanie regularnie do zbiornika. Wydaje się, że wygodniejsze jest kontrolowanie poziomu wypełnienia szamba za pomocą zamontowanego w nim mechanicznego, a najlepiej elektrycznego czujnika. Pierwszy działa na zasadzie pływaka, który jest unoszony przez wypełniające zbiornik nieczystości i wymaga okresowej obserwacji. Bardziej dogodny jest więc ten drugi, który napełnienie szamba sygnalizuje sygnałem świetlnym lub dźwiękowym.

Gdy mamy już świadomość, kiedy mniej więcej szambo będzie pełne, możemy zamawiać szambiarkę. Najlepiej jest mieć trochę czasowej rezerwy, bo firma zajmująca się wywozem ścieków może akurat nie mieć wolnego terminu.

Można też umówić się na odbiór ścieków w określonym terminie, na przykład co dwa tygodnie, ale ryzykujemy wtedy, że będziemy płacić stałą stawkę nawet, gdy szambo nie będzie pełne.

szamba betonowe garwolinBEZ POTRZEBY WJAZDU NA DZIAŁKĘ

Pozostaje jeszcze problem wjazdu szambiarki na posesję, problem ten rozwiązuje zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec jest opuszczony na dno zbiornika, a drugi – zakończony szybkozłączką – dostępny z ulicy. Właśnie wtedy wóz asenizacyjny ma dostęp do naszego szamba z zewnątrz i może go opróżnić bez wjeżdżania na działkę, podłączając swoje rury do szybkozłączki, którą najczęściej osadza się w dolnej, betonowej lub murowanej, części ogrodzenia.

Szamba betonowe Konin – nurtujące pytania.

Szamba betonowe Konin – nurtujące pytania.

– Kiedy nas nie stać na inwestowanie w oczyszczalnię, pozostaje budowa szamba?

– Tak. Szczelny zbiornik na ścieki taki jak szamba betonowe Konin jest również jedynym rozwiązaniem dla właścicieli niedużych nieruchomości położonych w rejonach jeszcze bez kanalizacji. Decyzję o jego umiejscowieniu najlepiej podjąć już na etapie przygotowań do budowy domu, bo jeśli zostanie przewidziany w planie zagospodarowania działki, to po uzyskaniu pozwolenia na budowę dodatkowe formalności będą zbędne. Natomiast jeśli pojawi się potrzeba wykonania szamba nieuwzględnionego w takim planie, wymagane jest – podobnie jak w wypadku oczyszczalni – zgłoszenie do urzędu. To całkiem nowa, korzystna zmiana, ponieważ do czerwca 2015 roku trzeba było występować o całkiem nowe pozwolenie na budowę.

– Czy w przypadku zbiornika na nieczystości również obowiązują ograniczenia co do lokalizacji?

– Jak najbardziej. Choć ma być szczelny, to i tak odległość od studni musi być co najmniej 15 m. Przy tym nie może znajdować się bliżej niż 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń zamieszkałych, a minimalna odległość od granicy działki to 2 m. W tym ostatnim przypadku zaleca się znaleźć konsensus z sąsiadem, bo odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżeli zainteresowani uzgodnią usytuowanie obu zbiorników bezpośrednio przy granicy.

szamba betonowe konin– Jakiej wielkości zbiornik wybrać?

– W gruncie rzeczy – czym większy, tym lepiej, bo rzadziej się go opróżnia. Istotnym jest również fakt że, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylko niewiele więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego, warto więc, by zbiornik był co najmniej tak pojemny, jak największe operujące w okolicy beczki. Najlepsze będzie szambo betonowe o pojemności 8-10 m3, bo budowa zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej restrykcyjnym przepisom.

– Z tego, co słyszałem, dziś wykorzystuje się głównie zbiorniki prefabrykowane.

– Wydaje się, że tak, przy czym na ich wykonawcach ciąży obowiązek dostarczenia certyfikatu szczelności, który jest potrzebny do odbioru budowlanego. Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba, choć może być to niemożliwe, jeżeli w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowę domu) zapisano warunek zastosowania zbiornika certyfikowanego.

 

Szamba betonowe Jarocin – jak zachować się podczas zakupu.

Szamba betonowe Jarocin – jak zachować się podczas zakupu.

Szamba betonowe Jarocin – Złączenie zbiornika z pokrywą.

Co najważniejsze sprawdź producenta w jaki sposób łączy Szamba betonowe Jarocin z ich pokrywą. Zdarza się, że wykonawcy łączą te dwa elementy przy zastosowaniu zwykłej budowlanej pianki montażowej. Dobrze jest wystrzegać się takich rozwiązań, dla montażysty jest ono bardzo dogodne i przy okazji jest to tańsze rozwiązanie. Ale bardzo szybko takie łączenie po prostu prowadzi do rozszczelnień, co skutkuje wydostaniem się nieczystości ze zbiornika, lub co gorsza mogą napływać do szamba wody gruntowe i będzie się nam napełniało szybciej niż zwykle. A to wymaga częstego opróżniania i generuje niepotrzebne koszty. Profesjonalne firmy do montażu używają kleju, który jest mrozoodporny i co najważniejsze jest całkowicie wodoodporny.

Gwarancja

Przy wyborze szamb betonowych należy również zwrócić uwagę na gwarancję jaką można zyskać od producenta. Okazuje się bowiem, że częstą praktyka jest udzielenie gwarancji tzw. rękojmi na podstawie certyfikatu. Pamiętajmy, że w takim przypadku producent może nie uznać swojej winy w zaistniałej usterce. Dzieje się tak ponieważ nigdzie nie ma zapisanych warunków gwarancji i wymienionych wad jakie mogą zaistnieć a które obejmuje gwarancja. Udzielana nam gwarancja na szambo betonowe, musi być wydana w formie pisemnej i zawierać wszystkie określone warunki oraz okres jaki obowiązuje.

Szamba betonowe JarocinGrubość ścian szamba betonowego

Pamiętajmy o bardzo istotnej kwestii jaką jest grubość ścian zbiornika. Kupuj jedynie szamba betonowe, których ścianki mają co najmniej 10 cm. Zdarzają się producenci, którzy chcąc zaoszczędzić na betonie, produkują zbiorniki o grubości ścian 8 cm. Stawiając na taki zbiornik nie masz pewności co do szczelności i trwałości swojego szamba.

Jakość betonu

Nieuczciwi producenci szamb betonowych, z oszczędności mogą stosować gorsze klasy betonu. Przy zakupie możesz zawsze zapytać o posiadanie certyfikatu i świadectwa na jakość betonu. Nie wybieraj zbiornika, do którego produkcji użyto betonu o jakości niższej niż B20, jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Najlepsi wykonawcy szamb betonowych stosują nie tylko najlepszą klasę betonu, ale dodają też specjalne środki wzmacniające szczelność surowca

Szamba betonowe – same fakty

Szamba betonowe – same fakty

Fakty o szambie
Klasa
Szamba betonowe>Szamba betonowe są teraz artykułem znacznie wysokiej klasy. Powodowane jest to tym, że wytwórnie szamb betonowych niezmiennie szlifują cały proces produkcyjny. Jest to konieczne w celu dostarczenia wyrobu kluczowego gatunku oraz zadowolenia kupującego. Konsument jest usatysfakcjonowany wtedy, gdy nabyje hermetyczny zbiornik oraz taki, który jest bezproblemowy w użyciu.
Fachowo wykonane
Jednym z plusów szamba betonowego jest wytrzymałość. Szamba betonowe są odporne na zmiany temperatur. Żadne czynniki pogodowe nie wpływają negatywnie na szamba jego odporność po upływie dekad jest sztywna i równa. Szamba betonowe przetrwają nie małe ciężar. Nie kruszą się pod masą wozu do wywozu zawartości szamba. Szambo betonowe, jako pierwszy zbiornik o tym celu może być zlokalizowany pod przejazdem dla samochodów.
construction-1174825_1280Rozmiar
Beton jest bezspornie masywnym towarem budowlanym. Ściany szamba mają szerokość ponad 120 mm. Waga szamba jest związany od jego wysokości oraz budowy. Zazwyczaj ma parę ton. Więc do transportu i montażu wskazany jest mocny sprzęt budowlany. Opłaci się użyć z serwisu producentów szamb betonowych odnoszących się do transportu oraz montażu. Wówczas można mieć pewność uważnego osadzenia szamba w powierzchni oraz tego, że zbiornik będzie fachowo poddany testom.
Żelbeton
Żelbeton wykorzystywany do produkcji szam betonowych powinien być świetnie gatunkowo. Głównie używany do tego jest żelbeton gatunku B-25. Szamba betonowe nie są budowane jedynie z betonu. Do betonu firmy szamb betonowych uzupełniająco dodają profesjonalny chemię budowlaną. Sprawia to połączenie się w jedną całość porów betonu. Warto wspomnieć, że do zapewnienia szczelności szamba używana jest preparat kauczukowo-asfaltowa. Taką mieszaniną malowane jest szambo podwójnie. Sprawia to zagwarantowanie absolutnej% szczelności zbiornika.
Zmagania
W przemyśle można zastać znacznie wiele wytwórni zajmujących się produkowaniem szamb betonowych. Otwarcie trzeba powiedzieć, że niezwykle niełatwo wyłowić najsolidniejszego sprzedawcę szamba. Godzi si stwierdzić, który producent jest blisko naszego nieruchomości. Daje to możliwość wynegocjowania minimalnej ceny za usługę transportu i montażu.
Cena
Szamba betonowe są bardzo silną konkurencją dla oczyszczalni ścieków. Ponieważ, że jest tak wielkie nasycenie rynku tym wyrobem, zamawiający mogą cieszyć się bardzo niskimi cenami sugerowane przez producentów.